Juodoji meleta

Dryocopus martius

Juodoji meleta – didžiausias Lietuvoje gyvenantis, kone varnos dydžio, genys. Lengva patikėti, kad neretai girių dvasia vadinamas paukštis išties turi mistinio prado – gūdžiuose medynuose šiurpą keliantis klykavimas iškart atkreipia pašaliečio dėmesį. Juodkrantės sengirėje juodųjų meletų galima sutikti ištisus metus, nes šie geniai yra sėslūs ir iki gyvenimo galo niekur neskrenda iš jiems patinkančios girios. Tai ne tik įspūdingai atrodantys paukščiai, bet ir puikūs miško sanitarai: pagrindinis jų maisto šaltinis – įvairūs medžiuose randami vabzdžiai ir jų lervos. Juodosios meletos mėgsta ir skruzdžių perus – jų ieško eglių stuobriuose, dažniausiai visai prie pat žemės iškapodamos kelmą iki pat išpuvusios šerdies, kol aptinka skruzdžių kiaušinėlius. Juodosios meletos itin naudingos ir kitiems uoksiniams miško paukščiams, kadangi kiekvieną pavasarį medyje kala vis naują būstą (uoksą), kuriame antrą kartą peri retai. Apleisti namai be šeimininkų nelieka, nes tokių uoksų itin laukia uldukai ir naminės pelėdos.

Nuotraukos

Klausyti