Juodasis strazdas

Turdus merula

Vienas melodingiausiai giedančių ir dažniausių girių giesmininkų – juodasis strazdas. Tiesa, nors dar prieš tris dešimtmečius šie paukščiai gyveno kone išskirtinai tik miškuose, jau beveik dvidešimt metų stebimas juodųjų strazdų sinantropizavimasis – gyvenimas žmogaus kaimynystėje. Taigi šiandien juodųjų strazdų sutiksite ne tik miškuose, bet ir miestuose, o juk dar XIX amžiuje šie paukščiai buvo itin reti mūsų šalyje.

Aktyviausiai juodieji strazdai gieda balandžio–birželio mėnesiais. Vakarai ir rytai – jų mėgstamiausias paros laikas. Šiuo metu juodieji strazdai išsirenka postą medžio viršūnėje ir užtraukia savo serenadą, kurios melodingumu, o ir balso sodrumu joks kitas miško paukštis nedrįsta su šiais giesmininkais lygintis. Ne veltui įžymieji bitlai apie šį paukštį yra parašę dainą „Black Bird“.

Per veisimosi sezoną juodieji strazdai kartais suspėja užauginti net tris vadas jauniklių! Tam jie ruošiasi iš anksto: gegužės mėnesį, kuomet strazdžiukai dar būna vos išsiritę, tėvai, prižiūrėdami pirmuosius vaikus, kartu pradeda ruošti lizdą naujai vadai. Tą pačią dieną, kai paaugę jaunikliai palieka lizdą, jau dedami kiaušiniai į naująjį. Štai toks juodųjų strazdų „fabrikėlis“ yra ir visai šalia jūsų – Juodkrantės sengirėje.

Nuotraukos

Klausyti